Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G verslag publieke consultatie 3.09

Dit is het overzicht van de ingediende reacties op de publieke consultatie van catalogus BHR-G versie 3.09: publieksconsultatie-geologisch-booronderzoek-(bhr-g) def-met verwerking.xlsx


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.