Skip to main content
Skip table of contents

Beschikbare BRO-versies GeoTOP

Model GeoTOP (GTM) is vanaf 2020 beschikbaar via de beide uitgifteportalen BRO PDOK en broloket. Via onderstaand schema is te zien welke leveringen beschikbaar zijn geweest in het verleden (van-tot) en welke levering actueel beschikbaar is.

'Oude leveringen' zijn opvraagbaar via support@broservicedesk.nl.

Versie standaard

(gegevenscatalogus)

versie model

BRO IDgeldigheidsperiode
vantot
1.0GeoTOP v1.3GTM0000000000011 januari 202022 juni 2020

GeoTOP v1.4GTM00000000002122 juni 202029 maart 2022

GeoTOP v1 4.1GTM000000000004129 maart 202216 maart 2023

GeoTOP 1.5GTM000000000006116 maart 202312 oktober 2023

GeoTOP 1.6GTM000000000008112 oktober 2023beschikbaar

volgende versie


verwacht 2024
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.